Start

30 listopada w naszej szkole dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie pani Małgorzata Morawiec  przeprowadziła  lekcję biblioteczną dla uczniów.  Tematem spotkania edukacyjnego była historia Pomnika poległych w latach 1914-1921 oraz 1939-1945 mieszkańców Ćwikowa. Celem  przybliżenie nam ważnych wydarzeń, które miały miejsce na terenie Gminy Olesno,  upamiętnić lokalną historię i ludzi, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny własne życie, przyczyniając się do odzyskania przez nią niepodległości.

Lekcja odbyła się w ramach Projektu pn. „Odnowienie miejsca pamięci oraz umocnienie świadomości historycznej i tożsamości narodowej mieszkańców Ćwikowa i regionu".

Dziękujemy Pani Dyrektor za piękną lekcję lokalnej, nieznanej nam historii.

Uczniowie.