Start

5 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający postać Jana Pawła II. W ten sposób uczniowie oddali cześć i wyrazili ogromną wdzięczność Papieżowi za Jego posługę miłości Kościołowi i rodzinie ludzkiej, za to, że niósł orędzie wiary i nadziei współczesnemu światu, że brał w obronę ubogich, cierpiących, prześladowanych i chorych, a przede wszystkim za to, że tak kochał dzieci i młodzież.