Start

W dniu 11 czerwca 2019 roku uczniowie klasy 4 naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części uczniowie napisali test sprawdzający wiadomości z zakresu ruchu pieszych i rowerzystów na drodze pod kierunkiem P. B. Lech. W części praktycznej uczniowie wykazali się umiejętnościami praktycznymi w zakresie jazdy rowerem. Część praktyczną przygotował p. S Golonka. Pan Dyrektor jako główny egzaminator zaliczył wszystkim  uczniom egzamin i wobec tego wszyscy uczniowie otrzymają karty rowerowe.