Start

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole, to temat istotny, wciąż powracający w różnych kontekstach kierunków polityki oświatowej. Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów i nauczycieli 2 października została przeprowadzona próbna ewakuacja. Głównym celem  ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.  Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Pan konserwator odłączył dopływ prądu i sprawdził, czy wszystkie osoby ewakuowały się z placówki. Po sprawdzeniu stanu obecności na miejscu zbiórki pani dyrektor odwołała alarm i  uczniowie wrócili na lekcje.