Start

Dnia 20 listopada odbyło się w naszej szkole zebranie z  rodzicami, na którym prelekcję wygłosił Pracownik Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej młodszy aspirant Paweł Chwałek. Informacje przekazane zostały bardzo ciekawie, rzeczowo i wyczerpująco, a dotyczyły głównie bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Prowadzący zwracał uwagę na zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi z jakimi dzieci mogą się zetknąć, na zjawisko cyberprzemocy oraz na bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach. Uprzedzał również o konsekwencjach nieprzestrzegania prawa. Składamy podziękowania Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły