Start

Dnia 10.01.2020 r. w naszej szkole dla uczniów klas IV – VIII odbył się konkurs plastyczny, którego przesłaniem było przeciwdziałanie alkoholizmowi i stosowaniu innych substancji uzależniających.
Konkurs miał charakter profilaktyczny i jego celem było uwrażliwić młodzież na używki i ich szkodliwe oddziaływanie na organizm człowieka i otoczenie.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali piękne i ciekawe prace stosując różne techniki plastyczne. Wysiłek każdego ucznia został  doceniony przez Szkolną Komisję Konkursową. Każda praca została odpowiednio nagrodzona.
Efekty podjętego wysiłku można oglądać na zorganizowanej dla tego celu wystawie prac.
Materiały plastyczne i nagrody zostały zakupione ze środków finansowych przeznaczonych dla naszej szkoły przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olesno.