Start

      Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami informuje Państwa, że w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poradnia udziela wsparcia, pomocy, instruktażu.

Poradnia realizuje swoje zadania w następującej formie;

1.Udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej drogą telefoniczną (telefon stacjonarny 14 642 27 11, telefony do poszczególnych pracowników podawane będą w sekretariacie poradni w Dąbrowie Tarnowskiej) Powyższe działania będą mieć charakter porad, konsultacji, wsparcia, działalności informacyjnej, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci, uczniów.

  1. 2. Opracowuje materiały instruktażowe dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z zakresu TUS (trening umiejętności społecznych).
  2. 3. Pracownicy pedagogiczni pełnią dyżur w poradni. Podczas dyżurów będą udzielać wsparcia potrzebującym rodzicom, uczniom, będą wspierać dzieci w trudnej sytuacji.
  3. 4. Prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (zamieszczanie artykułów na stronie internetowej, udostępnianie materiałów rodzicom, nauczycielom).

       W tym bardzo trudnym okresie zadbajmy o bezpieczeństwo swoich najbliższych, pomagajmy sobie, wspierajmy się.

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej służy pomocą każdemu.

Pracujemy w Dąbrowie Tarnowskiej codziennie od g. 8:00-16:00

                   

                                                                                

Kontakt z poradnią

14 642 27 11 – Dąbrowa Tarnowska

666 879 824 – bezpośredni telefon do dyrektora poradni

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor poradni prosi

dyrektorów szkół i przedszkoli o podanie informacji

wszystkim rodzicom i nauczycielom.

Ważne jest, aby wszyscy mieli świadomość, że nie jesteśmy sami.

 

Zapraszamy do współpracy.

Szanowni Rodzice, Uczniowie

Zgodnie z zapisami rozporządzeń, wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej

od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w systemie zdalnym. Zasady komunikacji ustalają poszczególni nauczyciele. Frekwencja oraz postępy w nauce podlegają monitorowaniu i ocenianiu. W przypadku braku współpracy nauczyciel informuje wychowawcę, a wychowawca kontaktuje się z rodzicem. O wszelkich zmianach Dyrektor Szkoły informuje umieszczając komunikat na stronie szkoły. Bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość. Wiem, że wkładacie Państwo wiele trudu w wychowanie i nauczanie swoich dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę o współpracę i wsparcie. Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i zrozumienia.

Dyrektor Szkoły