Start

Obiecali być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami i dobrze reprezentować swoją szkołę. Pierwszoklasiści z Pilczy Żelichowskiej złożyły ślubowanie i zostali pasowani. Dnia 15 października obyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Pasowanie na ucznia to uroczystość o znaczeniu bardziej symbolicznym niż formalnym, podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Centralnym jego punktem obok złożenia przyrzeczenia jest dotknięcie wielkim ołówkiem ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły, które jest oficjalnym aktem przyjęcia w poczet uczniów. Celem uroczystości było przede wszystkim: pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej poprzez uczestnictwo w przedstawieniu, integracja uczniów klasy pierwszej z uczniami starszymi, integracja środowiska: szkolnego i domowego. Uczniowie klasy I przygotowali program artystyczny. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze, głośno i wyraźnie śpiewały piosenki, za co publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków dużymi brawami. Pani dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności i życzyła wszystkiego dobrego na nowym progu ich życia.

13 października 2019r. w całym kraju obchodzony był  XIX Dzień Papieski. Tegorocznym uroczystościom przyświecało hasło Wstańcie, chodźmy! Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali na niedzielnej mszy świętej w Kościele Parafialnym w Zalipiu krótką część artystyczną poświęconą postaci św. Jana Pawła II. Wspólnie z parafianami mogliśmy lepiej poznać twórczość poetycką papieża, bowiem utwory kardynała Wojtyły odkrywają przed nami tajemnice duszy samego poety, stając się kluczem do zrozumienia papieża Polaka. Jednocześnie utwory te, pomagają czytelnikowi w zrozumieniu siebie samego, swojego losu, swojego życiowego powołania, istoty miłości, związków z innymi ludźmi i osobistej relacji człowieka do Boga. Mamy nadzieję, że słowa św. Jana Pawła II będą dla nas drogowskazem w codziennych obowiązkach.