Start

30 listopada w naszej szkole dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie pani Małgorzata Morawiec  przeprowadziła  lekcję biblioteczną dla uczniów.  Tematem spotkania edukacyjnego była historia Pomnika poległych w latach 1914-1921 oraz 1939-1945 mieszkańców Ćwikowa. Celem  przybliżenie nam ważnych wydarzeń, które miały miejsce na terenie Gminy Olesno,  upamiętnić lokalną historię i ludzi, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny własne życie, przyczyniając się do odzyskania przez nią niepodległości.

Lekcja odbyła się w ramach Projektu pn. „Odnowienie miejsca pamięci oraz umocnienie świadomości historycznej i tożsamości narodowej mieszkańców Ćwikowa i regionu".

Dziękujemy Pani Dyrektor za piękną lekcję lokalnej, nieznanej nam historii.

Uczniowie.

W sylwestrowy dzień przedstawiamy wybrane zdjęcia z roku szkolnego 2018/2019 wykonane podczas różnych uroczystości, wycieczek i imprez ważnych dla życia szkoły. Zapraszamy do galerii, gdzie zawsze można zobaczyć naszych uczniów. Fotograficzne podsumowanie roku niech będzie zachętą do tego, aby powodów robienia zdjęć w kolejnym roku było jeszcze więcej.

Link do fotorelacji: https://youtu.be/dPciOL_a1sw

Życzymy niezwykłego i szczęśliwego Nowego Roku!