Start

12 lutego na  apelu dyrektor szkoły ogłosił wyniki  XXIV Konkursu Rodzinnego na ozdoby świąteczne.   Rozdano  przyznane nagrody.

Wyniki XXIV Konkursu Rodzinnego na ozdoby świąteczne

Pt: „Ozdoby Bożonarodzeniowe łączą pokolenia”.

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu.

 1. Bednarz Jakub           -    I  miejsce
 2. Smoła Adrian            -    I  miejsce
 3. Łoś Gabriela             -    I miejsce
 4. Dąbroś Marcelina           -    II  miejsce
 5. Panek Amelia            -    II   miejsce
 6. Stec Patrycja -   II   miejsce
 7. Owca Adrian i Nadia       -   II   miejsce
 8. Łoś Martyna     -   II   miejsce 
 9. Curyło Gabriela       -   II   miejsce
 10. Cossu Angela   -    III   miejsce
 11. Mosio Mateusz      -   III   miejsce
 12. Chmielowska Beata         -   III   miejsce
 13. Chmielowska Ewelina     -   III   miejsce
 14. Leżoń Patryk                  -   III   miejsce
 15. Mosio Justyna                -   III   miejsce

W nagrodę za trud i inwencję twórczą nagrodzeni uczniowie otrzymali słodkie upominki.

Dziękujemy organizatorom.

novogodnaja-girljanda.gif

Zarządzenie Nr 11/2018/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pilczy Żelichowskiej

z dnia 11 lutego 2019r.

w sprawie terminów  rekrutacji do klasy pierwszej oraz do Oddziału Przedszkolnego  Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 • §1.

W celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego 
 oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej  w roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące terminy rekrutacji:

 1. 1. Oddział Przedszkolny w SP Pilcza Żelichowska od11 lutego 2019r.do 15 marca 2019r.
 2. 2. KlasaI Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej od 11 lutego 2019r. do 15 marca 2019 r. 
 • §2.

Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 11.02.2019 r.

                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                       mgr Benedykt Owierczuk

 

Szczegółowe regulaminy rekrutacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się w sekretariacie szkoły oraz w Oddziale Zerowym:

  1. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej na rok szkolny 2019/2020,
  2. Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przeszklonego w Szkole Podstawowej w  Pilczy Żelichowskiej na rok szkolny 2019/2020,
 1. Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej na rok szkolny 2019/2020,
 2. Karta zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w szkole podstawowej w Pilczy Żelichowskiej na rok szkolny 2019/2020,
 3. Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020.