Start

02.03.2020 r. do naszej szkoły zawitała Grupa Artystyczna "Rekonstrukto" z żywą lekcją historii pt. ,,Wrzesień 39, czyli o tym jak wybuchłą II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita". W spotkaniu brali udział wszyscy z klas O - VIII. Celem spotkania było ukazanie uczniom żołnierzy, jak i losów państwa u kresu II Rzeczpospolitej. Prowadzący zaprezentowali zgromadzonym repliki broni, które na zakończenie uczniowie mogli osobiście obejrzeć oraz przymierzyć elementy garderoby żołnierzy. Po spotkaniu wszyscy uczniowie wypowiadali się z wielkim entuzjazmem na temat minionego wydarzenia, które zapewne zapadnie im w pamięć na długi czas. O dobrej zabawie świadczą również załączone fotografie. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

 Lech Kaczyński

Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kim byli Żołnierze Wyklęci?  Byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Ku jej pamięci  i czci w naszej szkole odbył się apel. Podczas apelu jeden z uczniów naszej szkoły przedstawił historyczną charakterystykę Żołnierzy Wyklętych, w celu przybliżenia całej społeczności szkolnej wspomnianych postaci i ich zasług dla naszego Narodu.

Źródło: wykleci.ipn.gov.pl