Start

W dniu 4.10.2019 r. po raz kolejny odbyły się w naszej szkole obchody IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W ubiegłym roku ok. 550 tys. uczestników z całego świata m. innymi ze Szwecji, Rosji, USA  świętowało taki dzień. W szkole zostały powołane 2 Komisje egzaminacyjne. Pierwsza w składzie: Patrycja Stec i Maksymilian Gryz , drugą tworzyły uczennice z kl. 7 : Justyna Mosio i Karolina Tarka. Czas pracy poszczególnych uczniów mierzył Daniel Cieśla. Na początku dzieci i młodzież naszej szkoły odpowiadały losowo na 5 działań z tabliczki mnożenia. W drugiej części obchodów Dnia Tabliczki Mnożenia odbył się konkurs o tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. W grupie młodszej zwyciężczynią została Kinga Rokita ucz. kl.5, a w grupie starszej Martyna Łoś ucz. kl.6.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole, to temat istotny, wciąż powracający w różnych kontekstach kierunków polityki oświatowej. Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów i nauczycieli 2 października została przeprowadzona próbna ewakuacja. Głównym celem  ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.  Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Pan konserwator odłączył dopływ prądu i sprawdził, czy wszystkie osoby ewakuowały się z placówki. Po sprawdzeniu stanu obecności na miejscu zbiórki pani dyrektor odwołała alarm i  uczniowie wrócili na lekcje.