Start

Moja ojczyzna to nie dzień wczorajszy. Moja ojczyzna to jutro. Romain Rolland

Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Stefan Wyszyński                  

Dnia 9 listopada 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Motywem przewodnim uroczystości przygotowanej przez przedstawicieli wszystkich klas, była radość i duma z piękna Małej Ojczyzny,  którym możemy się cieszyć dzięki odzyskaniu przez Polskę wolności.  Uczniowie recytowali wiersze lokalnych poetów, sławiących to, co bliskie sercu, co wiąże się z otoczeniem domu rodzinnego.

W tym dniu szkolna i lokalna społeczność mogła się również cieszyć wydarzeniem podniosłym, którym było przyjecie przez szkołę sztandaru. Jest on symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. To symbol tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, hartu ducha i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej.

W związku z otrzymaniem przez nasz oddział ,,0” oczyszczacza powietrza przeprowadzona została akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza. W akcji tej udział wzięły dzieci z oddziału ,,0”, rodzice i nauczyciele. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych na temat ochrony powietrza, wysłuchały pogadanki i obejrzały film edukacyjny. Na zakończenie zajęć wykonaliśmy pracę plastyczną pt. ,,DBAJMY O ŚRODOWISKO”.

Rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w konkursie plastycznym dotyczącym czystego powietrza. Wykonane prace zostały ocenione i wyeksponowane w naszej sali przedszkolnej.