Start

Szanowni Rodzice, Uczniowie

Zgodnie z zapisami rozporządzeń, wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej

od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w systemie zdalnym. Zasady komunikacji ustalają poszczególni nauczyciele. Frekwencja oraz postępy w nauce podlegają monitorowaniu i ocenianiu. W przypadku braku współpracy nauczyciel informuje wychowawcę, a wychowawca kontaktuje się z rodzicem. O wszelkich zmianach Dyrektor Szkoły informuje umieszczając komunikat na stronie szkoły. Bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość. Wiem, że wkładacie Państwo wiele trudu w wychowanie i nauczanie swoich dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę o współpracę i wsparcie. Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i zrozumienia.

Dyrektor Szkoły

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

 • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
 • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
 • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

 Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

Ponadto zachęcamy do korzystania z linków do zdalnej nauki przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom