Aktualności

W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń w ostatnim czasie prosimy o respektowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w naszej szkole. Rodziców uczniów prosimy o nie wchodzenie na teren budynku szkoły dopuszczalne jest to jedynie w nagłych przypadkach, z zachowaniem zasad sanitarnych (maseczka i dezynfekcja). Ponadto uczniów prosimy o zakładanie maseczek w przestrzeniach wspólnych i dezynfekcje rąk. Przypominamy także, że jedyną dostępną do tej pory formą walki z koronawirusem są szczepienia ochronne, którym w naszym kraju mogą zostać poddane dzieci od 5 roku życia.