Galeria rok szkolny 2018/2019

W związku z otrzymaniem przez nasz oddział ,,0” oczyszczacza powietrza przeprowadzona została akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza. W akcji tej udział wzięły dzieci z oddziału ,,0”, rodzice i nauczyciele. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych na temat ochrony powietrza, wysłuchały pogadanki i obejrzały film edukacyjny. Na zakończenie zajęć wykonaliśmy pracę plastyczną pt. ,,DBAJMY O ŚRODOWISKO”.

Rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w konkursie plastycznym dotyczącym czystego powietrza. Wykonane prace zostały ocenione i wyeksponowane w naszej sali przedszkolnej.