Galeria rok szkolny 2018/2019

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości"
                                                                                                J. Piłsudski

W dniu 11.11.2018r przedstawiciele Grona Pedagogicznego, uczniowie i rodzice uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci parafian poległych w walkach o niepodległość. Z tej okazji przedstawiciele różnych instytucji publicznych złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów, a uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny.