Galeria rok szkolny 2016/2017

Prezenty, które składaliśmy dotarły do potrzebujących naszych rodaków na Ukrainie. Zostały one rozdane w Krysowicach, Stryju, Zimnej Wodzie, Strzałkowicach oraz w Szczeginie. Spotkaniom towarzyszyły łzy wzruszenia a podziękowaniom nie było końca.

  Cecylia Wcisło