Galeria rok szkolny 2016/2017

04.01.2017.
Samorząd Szkolny informuje podsumowaniu akcji „Góra Grosza", organizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Monety posegregowano, zapakowano i dostarczono zgodnie z instrukcją do Urzędu Pocztowego w Oleśnie. Zebrane środki zostaną przekazane na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym. W akcji udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły i oddziału „0”.
Zebrano:
1 gr. – 1477szt. = 14,77 zł.
2 gr. – 670 szt. = 13.40 zł.
5 gr. – 774 szt. = 38,70 zł.
10 gr. – 291 szt. = 29.10 zł.
20 gr. – 118 szt. = 23.60 zł.
50 gr. - 20 szt. = 10 zł.
1 zł. – 4 szt. = 4 zł.
2 zł. – 4 szt. = 8 zł.
Razem – 141.57 zł.
W imieniu organizatorów wszystkim uczniom dziękujemy. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców i wychowawców.