Galeria rok szkolny 2016/2017

25 stycznia 2017r. w naszej szkole odbyła się piękna i ważna uroczystość – Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali część artystyczną. Na zajęciach plastycznych wykonali upominki. Rodzice postarali się o słodki poczęstunek. Zaproszono babcie i dziadków wszystkich uczniów naszej szkoły. Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Olesno pan Janusz Plata, radni i sołtysi. Na wstępie głos zabrał Pan Dyrektor, który powitał wszystkich zebranych na uroczystości oraz złożył Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały inscenizację. Wszystkie wypowiedziane i wyśpiewane przez dzieci treści ukazywały jak ważne i niczym niezastąpione role pełnią dziadkowie i babcie w życiu każdego człowieka. Następnie mali aktorzy złożyli wszystkim gorące życzenia po czym z udali się do swoich bliskich z upominkami i osobistymi życzeniami. Nadszedł czas na słodki poczęstunek i rozmowy. Podczas spotkania panowała miła i serdeczna atmosfera. Dziadkowie byli wniebowzięci wkładem pracy swoich wnucząt. Po tej wspaniałej uroczystości Babcie i Dziadkowie wraz ze swoimi wnukami rozeszli się do domu.