Galeria rok szkolny 2016/2017

Nasza szkoła zgłosiła swoje uczestnictwo w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

14.03. 2017 r. w szkole odbyło się szkoleniowe spotkanie dzieci z pracownikami KRUS, celem przygotowania merytorycznego młodych artystów. Przedstawiono i omówiono zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. A teraz do pracy!!!!!Powodzenia w konkursie życzy Samorząd Szkolny.