Galeria rok szkolny 2016/2017

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”. Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Ideą organizacji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Celem projektu jest popularyzacja idei zdrowego odżywiania zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Zdobyta wiedza pozwoli na dokonywanie świadomych wyborów służących zdrowiu.Realizując zadanie konkursowe, zgodnie z regulaminem, powołano 10 osobowy zespół, wybrano lidera. Zespół: Cieśla Daniel - . lider zespołu. Członkowie: Gryz Maksymilian, Wierciak Magdalena, Stec Patrycja, Tarka Karolina, Rokita Kamil, Leżoń Patryk, Mosio Justyna, Chmielowska Ewelina, Łoś Gabriela. Zespół przyjął nazwę „Super ekologiczni”. Następnie opracowano logo zespołu. Na godzinach wychowawczych, przeglądając strony internetowe poświecone tematowi, zdobyto wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz rolnictwa ekologicznego. Przygotowano prezentację multimedialną. 27 kwietnia odbył się w naszej szkole apel w celu pokazu prezentacji przygotowanej przez zespół na temat gospodarstw i produktów ekologicznych.

Super ekologiczni