Galeria rok szkolny 2019/2020

Obiecali być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami i dobrze reprezentować swoją szkołę. Pierwszoklasiści z Pilczy Żelichowskiej złożyły ślubowanie i zostali pasowani. Dnia 15 października obyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Pasowanie na ucznia to uroczystość o znaczeniu bardziej symbolicznym niż formalnym, podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Centralnym jego punktem obok złożenia przyrzeczenia jest dotknięcie wielkim ołówkiem ramienia każdego dziecka przez dyrektora szkoły, które jest oficjalnym aktem przyjęcia w poczet uczniów. Celem uroczystości było przede wszystkim: pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej poprzez uczestnictwo w przedstawieniu, integracja uczniów klasy pierwszej z uczniami starszymi, integracja środowiska: szkolnego i domowego. Uczniowie klasy I przygotowali program artystyczny. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze, głośno i wyraźnie śpiewały piosenki, za co publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków dużymi brawami. Pani dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności i życzyła wszystkiego dobrego na nowym progu ich życia.