Galeria rok szkolny 2019/2020

25 stycznia 2020 r. w budynku wiejskim w Niwkach odbyło się spotkanie mieszkańców okolicznych miejscowości zaproszonych przez społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Niwkach. Uczniowie pod opieką nauczycieli przedstawili jasełka, koło gospodyń przygotowało słodki poczęstunek. Po występie wspólnie śpiewano kolędy.