Galeria rok szkolny 2020/2021

11.09.2021r. Narodowy Dzień Sportu – IX edycja. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w tegoroczne obchody Narodowego Dnia Sportu popularyzując zdrowy styl życia poprzez udział w zawodach rekreacyjno-sportowych na obiekcie „Orlik 2012” w Oleśnie. Narodowy Dzień Sportu to inicjatywa społeczna, która promuje aktywność, zdrowy tryb życia i różne dyscypliny sportowe. Główny cel to zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Organizator: GZ LZS w Oleśnie.