Galeria rok szkolny 2021/2022

W dniu 27.09.2021r. uczniowie kl.5 przeszli pomyślnie przez swój pierwszy w życiu egzamin z zakresu ruchu drogowego , uzyskując tym samym kartę rowerową.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W części 1 uczniowie musieli wykazać się znajomością znaków drogowych, przepisów ruchu drogowego, umiejętnością rozstrzygania prawa pierwszeństwa przejazdu oraz wiadomościami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W części 2 ,praktycznej , uczniowie musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Wszyscy zdający pozytywnie przeszli przez obydwa etapy egzaminu uzyskując w ten sposób prawo do poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Gratulujemy wszystkim uczniom oraz życzymy samych bezpiecznych kilometrów.