Start

Uczestniczymy w programie ,,Niesamowity świat higieny jamy ustnej”. Celem programu jest pomaganie dzieciom w procesie uczenia się o właściwej higienie jamy ustnej oraz wykształcanie odpowiednich nawyków dbania o zdrowie. Obejrzeliśmy ciekawy film, który uczy nas o zębach i codziennym dbaniu o stan jamy ustnej. Wykonujemy ćwiczenia mówiące o dbałości o zęby oraz prace plastyczne. Oglądamy ilustracje przedstawiające budowę zębów, opowiadamy ,, jak wypadł nam pierwszy ząb”.    

7 marca w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela KRUS, który przeprowadził z uczniami pogadankę na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać dzieci podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie obejrzeli też przygotowaną prezentację, przedstawiającą rożne sytuacje niebezpieczne dla dzieci mieszkających na wsi. Na zakończenie spotkania przedstawiciel KRUS rozdał uczniom broszury prewencyjne i ogłosił  IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, który w tym roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich. Na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o przebiegu konkursu. 

                                                                            DZIĘKUJEMY!!     Samorząd Uczniowski.