Start

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego  "Tradycyjny Sad". Projekt organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.
Powołano zespół, który przybrał nazwę „Złote renety”. Zrealizowano zadania pierwszego etapu, opracowano raport i wysłano do oceny. Raport został oceniony pozytywnie i naszej szkole przyznano grant na założenie mini sadu. Cieszymy się z tego uznania i czekamy na odpowiednie warunki by realizować drugi etap – zakładać nasz szkolny sad.

sadddddd