Start

W dniu 5 VI 2018 r. odbył się audyt, który miał pokazać czy w naszej szkole jest bezpiecznie.  Kontrolę przeprowadziły policjantki z Krakowa nadkom. Izabela Ciarka oraz sierż.szt. Beata Wcisło, które reprezentowały koordynatora projektu tj. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Panie przeprowadziły w pierwszej kolejności wizję lokalną w budynku i na terenie wokół szkoły, a następnie sprawdziły część formalną związaną  z projektem. Miejmy nadzieję, że szkoła wypadła dobrze, i że wkrótce będziemy mogli cieszyć się certyfikatem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "Szkoła promująca bezpieczeństwo". Wyniki audytu ogłoszone zostaną wkrótce na stronach KWP w Krakowie.