Start

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku ze zbliżającymi się wakacjami zwraca się do Państwa z apelem o przypomnienie dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznego wypoczynku, a organizatorom wypoczynku o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu dzieciom i młodzieży podczas wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, słońcem, zabawą, to czas zwiększonej aktywności dzieci, młodzieży, często czas nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas wszelkich form wypoczynku. Kilka sprawdzonych rad  na bezpieczne wakacje zawarto w ulotce "Patent na bezpieczne wakacje" - patent-na-bezpieczne-wakacje-2018

Warto zwrócić uwagę dzieci  i młodzieży, aby w sytuacjach nieprzewidzianych i stresujących, nie liczyły na swoją pamięć i numery podstawowych telefonów alarmowych zapisały w swoich telefonach komórkowych.

Ponadto należy zwrócić uwagę, jeśli są podejrzenia, że ktoś z otoczenia może zażywać dopalacze, zmieniło się jego zachowanie  i jest to wynikiem ich zażywania, szczególnie kiedy ktoś zachowuje się w sposób nietypowy, agresywny, jest pobudzony i swoim zachowaniem może zagrażać sobie lub innym, pomoc można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji  Sanitarnej - 800 060 800. Dostępny jest także Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii 801 199 990.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Informacje dla organizatorów wypoczynku

List otwarty do rodziców i opiekunów