Start

W dniu 5 VI 2018 r. odbył się audyt, który miał pokazać czy w naszej szkole jest bezpiecznie.  Kontrolę przeprowadziły policjantki z Krakowa nadkom. Izabela Ciarka oraz sierż.szt. Beata Wcisło, które reprezentowały koordynatora projektu tj. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Panie przeprowadziły w pierwszej kolejności wizję lokalną w budynku i na terenie wokół szkoły, a następnie sprawdziły część formalną związaną  z projektem. Miejmy nadzieję, że szkoła wypadła dobrze, i że wkrótce będziemy mogli cieszyć się certyfikatem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "Szkoła promująca bezpieczeństwo". Wyniki audytu ogłoszone zostaną wkrótce na stronach KWP w Krakowie.

W dniu 11 czerwca 2018 r. czworo uczniów naszej szkoły udało się do Szczawnicy wraz z młodzieżą z wszystkich gminnych szkół. Byli to uczniowie, którzy wygrali wycieczkę w konkursie OTWP. Pierwszą atrakcją był spływ Dunajcem, gdzie wszystkich zaskoczył deszcz. Po dwugodzinnej przejażdżce, już wyschnięci udaliśmy się na obiad, który wyjątkowo bardzo smakował. Po krótkim odpoczynku  wyjechaliśmy się na Palenicę - oczywiście wyciągiem. Na górze część osób zjeżdżała torem saneczkowym, inni zdobywali szczyt Palenicy. Ostatnią atrakcją w tym dniu była już tradycyjnie wyczekiwana restauracja McDonald's.  Po godzinie 20 uczniowie dotarli do domów. Humory wszystkim dopisywały, pomimo małego deszczyku, cały dzień. Dziękujemy sponsorom za dzień pełen wrażeń i atrakcji, który zostanie na długo w naszej pamięci.