Start

9 marca w naszej szkole odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. Głównym celem turnieju jest promocja wiedzy na temat ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej jak również historii, tradycji i sprzętu straży pożarnej.

Największą ilość punktów uzyskali: Stec Patrycja, Dąbroś Marcelina, Lelek Wiktor i Siwicki Bartłomiej. Wymienieni uczniowie reprezentowali naszą szkołę w gminnym turnieju, który odbył się 12.marca w Szkole Podstawowej w Oleśnie.
Dziękujemy organizatorom: GZ OSP w Oleśnie i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oleśnie.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

06.03.2018 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela KRUS, który przeprowadził z uczniami pogadankę na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać dzieci podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie obejrzeli też przygotowany dla nich film, przedstawiający rożne sytuacje niebezpieczne dla dzieci mieszkających na wsi. Na zakończenie spotkania przedstawiciel KRUS ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły na temat bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rolnych. 

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów.
Na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o przebiegu konkursu. 

                                                                                      Samorząd Uczniowski.