Start

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego  "Tradycyjny Sad". Projekt organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.
Powołano zespół, który przybrał nazwę „Złote renety”. Zrealizowano zadania pierwszego etapu, opracowano raport i wysłano do oceny. Raport został oceniony pozytywnie i naszej szkole przyznano grant na założenie mini sadu. Cieszymy się z tego uznania i czekamy na odpowiednie warunki by realizować drugi etap – zakładać nasz szkolny sad.

sadddddd

Nasza szkoła przyłączyła się do 18 edycji akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Po zakończeniu akcji, przeliczeniu i wypełnieniu odpowiednich dokumentów monety spakowano zgodnie z instrukcją i przesłano do organizatora.
Zebrano 128.72 zł.
Akcję nadzorował Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Lizak Patrycja, Stec Patrycja i Lelek Wiktor.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.