Imię szkoły

21 V 2019 r. uczniowie naszej szkoły uroczystym apelem upamiętniającym Papieża Polaka rozpoczęli inaugurację obchodów 100-lecia urodzin Jana Pawła II. Przypomnieli  nam chwile wzruszeń jakich doznawaliśmy w kontaktach z Ojcem Świętym. ,,Przeszli” po ścieżkach historii całego pontyfikatu, aby na koniec ogłosić nam radosną nowinę, Papież Jan Paweł II – Świętym. Dla nas dorosłych to wyczekiwana chwila, dla młodego pokolenia potwierdzenie, że rzeczywiście był to Ktoś zupełnie wyjątkowy. Pontyfikat Jana Pawła II trwał od 16.10.1978 r. do 02.04. 2005 r., był jednym z najdłuższych w historii papiestwa. Przez znawców Kościoła Jan Paweł II nazywany był Papieżem Rodziny. Kochał dzieci i młodzież, mówił do nich ,,Wy jesteście przyszłością świata… światłością… solą tej ziemi". Na apelu nie zabrakło myśli i przesłań Jana Pawła II skierowanych do dzieci i młodzieży. Uczniowie z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem recytowali Jego utwory poetyckie. Program wzbogacony został także wzruszającą prezentacją multimedialną ukazującą zdjęcia związane z Osobą Jana Pawła II.  Uroczystość ta była zarówno hołdem oddanym przez uczniów naszej szkoły największemu Polakowi wszechczasów – Świętemu Janowi Pawłowi II,  jak też podziękowaniem za jego pontyfikat, będący niepowtarzalnym darem dla każdego z nas. Uroczysta akademia poświęcona była Papieżowi Polakowi, bowiem nasza szkoła dąży do nadania imienia Św. Jana Pawła II. Pragniemy by nasza szkoła się rozwijała, a jej uczniowie mieli wyjątkowe wzorce do naśladowania.