Kadra
Nasi Nauczyciele  
 
                     

mgr Elżbieta Byszewska - Dyrektor Szkoły,

nauczyciel chemii i matematyki (klasy IV i V), wychowawca klasy IV

 

Anna Golonka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, logopeda, wychowawca klasy "0"

mgr Marta Wrona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego (klasa IV), wychowawca klasy I

mgr Aneta Zych - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wczesnego wspomagania i integracji sensorycznej, biblioteka, wychowawca klasy II

mgr Cecylia Wcisło - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego (klasa V), wychowawca klasy III

mgr Anna Smosna - nauczyciel języka angielskiego (klasy V, VI, VII, VIII), muzyki, plastyki, wychowawca klasy V

mgr Bernadeta Lech - nauczyciel matematyki (klasy VI, VII, VIII), fizyki, techniki (klasa V, VI), wychowawca klasy VI

mgr Katarzyna Bednarz - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, pedagog specjalny, wychowawca klasy VII

Stanisław Golonka - nauczyciel przyrody, biologii, wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIII

mgr Kinga Kubacka - nauczyciel języka polskiego (klasy VI, VII, VIII), wychowanie do życia w rodzinie, logopeda

mgr Alicja Cieśla - nauczyciel języka angielskiego (klasy 0, I, II, III, IV), geografii, techniki (klasa IV), świetlica

mgr Damian Mirecki – psycholog

mgr Urszula Podlasińska - nauczyciel języka niemieckiego

Ks. mgr Stanisław Nakielski - religia (klasy III, VI, VII, VIII)

mgr Agata Tylec - religia (klasy 0, I, II, IV, V)

Bernadeta Bąba - doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa