Kadra
Nasi Nauczyciele  
 
                     mgr Elżbieta Byszewska - Dyrektor Szkoły,
nauczyciel chemii i matematyki (klasy IV i V), wychowawca klasy VIII
 
Anna Golonka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wychowawca klasy "0"
 
mgr Elżbieta Szczebak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
 
mgr Cecylia Wcisło - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego (klasa IV), biblioteka, wychowawca klasy II
 
mgr Marta Wrona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego (klasa V), wychowawca klasy III
 
mgr Kinga Kubacka - nauczyciel języka polskiego (klasy VI, VII, VIII), wychowanie do życia w rodzinie, logopeda, wychowawca klasy IV
 
mgr Bernadeta Lech - nauczyciel matematyki (klasy VI, VII, VIII), fizyki, techniki, wychowawca klasy V
 
mgr Katarzyna Bednarz - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, muzyki, pedagog specjalny, wychowawca klasy VI
 
Stanisław Golonka - nauczyciel przyrody, biologii, wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII
 
mgr Alicja Cieśla - nauczyciel języka angielskiego, geografii
 
mgr inż. Elżbieta Dymon - nauczyciel plastyki
 
mgr Urszula Podlasińska - nauczyciel języka niemieckiego
 
Ks. mgr Stanisław Nakielski - religia (klasy III, VI, VII, VIII)
 
mgr Agata Tylec - religia (klasy 0, I, II, IV, V)
 
Bernadeta Bąba - doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa
 
 mgr Aneta Zych - pedagog, terapeuta pedagogiczny
 
Damian Mirecki - psycholog