edukacja wczesnoszkolna

język polski IV

język polski V

język polski VI

język polski VII

język polski VIII

język angielski IV

język angielski V

 biologia

chemia

edukacja dla bezpieczeństwa

fizyka

język niemiecki

muzyka

plastyka

przyroda

religia

technika

zajęcia komputerowe

informatyka IV

informatyka V

informatyka VII

informatyka VIII

historia i społeczeństwo IV

historia i społeczeństwo V

historia i społeczeństwo VI

historia i społeczeństwo VII

historia i społeczństwo VIII

geografia V

geografia VII

geografia VIII

matematyka IV

matematyka V

matematyka VI

matematyka VII

matematyka VIII

wiedza o społeczeństwie

wychowanie fizyczne kl. IV - VIII

WF I-III