Zintegrowana polityka bezpieczeństwa

zpb.jpg

W celu uzyskania certyfikatu Bezpieczna Szkoła -Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa szkolni koordynatorzy projektu opracowali plan  na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczących bezpieczeństwa. Plan zawiera priorytety podejmowanych działań, które będą realizowane w roku szkolnym 2018 – 2023. Omawia on działania w obszarze organizacyjnym, obszarze infrastruktury i obszarze technicznym. Zintegrowany Plan Działania jest propozycją otwartą i będzie uzupełniany nowymi pomysłami oraz przedsięwzięciami. O szczegółach projektu będziemy informować na bieżąco.

Plan przyjęto do realizacji na spotkaniu w dniu 31 stycznia 2018 roku.

W dniu 5 VI 2018 r. odbył się audyt, który miał pokazać czy w naszej szkole jest bezpiecznie.  Kontrolę przeprowadziły policjantki z Krakowa nadkom. Izabela Ciarka oraz sierż.szt. Beata Wcisło, które reprezentowały koordynatora projektu tj. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Panie przeprowadziły w pierwszej kolejności wizję lokalną w budynku i na terenie wokół szkoły, a następnie sprawdziły część formalną związaną  z projektem. Miejmy nadzieję, że szkoła wypadła dobrze, i że wkrótce będziemy mogli cieszyć się certyfikatem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "Szkoła promująca bezpieczeństwo". Wyniki audytu ogłoszone zostaną wkrótce na stronach KWP w Krakowie.