Start

W zeszłym roku 305 szkół i placówek z całej Polski świętowało  ten wyjątkowy dzień, w którym dzieci i młodzież, wspólnie ze swoimi nauczycielami, porzucają naukę w klasie na rzecz nauki w przyrodzie. W roku 2019 Dzień Pustej Klasy obchodzić będziemy 14 czerwca i nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji. Uczniowie w tym dniu opuszczą mury szkolne,a lekcje w tym dniu odbędą się na świeżym powietrzu.

dzień pustej klasy.jpg

 6 grudnia naszą szkołę odwiedził  Mikołaj.
Mikołaj urodził się ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Wybrany na biskupa miasta Miry ( w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne.
 Najmłodsi - dzieci z oddziału „0” przygotowały krótką część artystyczną dla Mikołaja, aby przywitać wyczekiwanego gościa. Każde dziecko recytowało wiersz a wspólnie zaśpiewaliśmy piosenki.