Start

Dnia 10.01.2020 r. w naszej szkole dla uczniów klas IV – VIII odbył się konkurs plastyczny, którego przesłaniem było przeciwdziałanie alkoholizmowi i stosowaniu innych substancji uzależniających.
Konkurs miał charakter profilaktyczny i jego celem było uwrażliwić młodzież na używki i ich szkodliwe oddziaływanie na organizm człowieka i otoczenie.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali piękne i ciekawe prace stosując różne techniki plastyczne. Wysiłek każdego ucznia został  doceniony przez Szkolną Komisję Konkursową. Każda praca została odpowiednio nagrodzona.
Efekty podjętego wysiłku można oglądać na zorganizowanej dla tego celu wystawie prac.
Materiały plastyczne i nagrody zostały zakupione ze środków finansowych przeznaczonych dla naszej szkoły przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olesno.

Drugiego stycznia z naszej szkoły wyruszyli kolędnicy misyjni by nieść pomoc rówieśnikom z ubogich krajów. Odwiedzali pobliskie domy  dzieląc się Dobrą Nowiną o narodzeniu Jezusa hasłem w języku kazachskim: Yzgy habar ! Kel balalar! W języku polskim hasło oznacza: "DOBRA NOWINA! PRZYJDŹCIE DZIECI!"

 Przybywamy dzisiaj do was, gospodarze mili,

Byśmy razem się tu z Wami radością dzielili.

Jezus przyszedł, bo ukochał grzesznego człowieka,

Więc niech każdy się w potrzebie do Niego ucieka.

Syn Boży nam się narodził w nędzy oraz w chłodzie,

Nikt z ludzi nie chciał Go przyjąć we własnej zagrodzie.

A On przecież jest darem od Boga naszego,

Jest „Dobrą Nowiną! Przyjdźcie więc dzieci” do Niego.

YZGY HABAR! KEL BALALAR! (Ізгі xабар!Кел, балалар!)

Wielu ludzi jest na świecie, co Boga nie znają,

Może o Nim ktoś opowie? – Chętnie posłuchają.

I dlatego misjonarzy tak wielu potrzeba,

By na ziemi każdy człowiek mógł trafić do Nieba.

By misjonarz mógł mszę świętą i dla nas sprawować,

Trzeba kościół lub kaplicę solidną zbudować.

Wasza pomoc też potrzebna, by mógł szpital działać,

Szkoła – uczyć nas zawodu, studnie – wodę dawać.

Do was właśnie dobrzy ludzie z prośbą się zwracamy,

Bo my, mali kolędnicy misjom pomagamy.

Wciąż wspierajcie, jak kto może, pracę misjonarzy,

Proście Boga, by ich zdrowiem i pomocą darzył.

Bóg wam zapłać, gospodarze, żeście nas przyjęli,

Żeście wsparli dobrym sercem, modlitwą objęli.

Niech Wam Jezus wynagrodzi wszystko, co czynicie,

Jak Bóg zechce, to za roczek znów nas zobaczycie!

Dziękujemy za baaaardzo miłe przyjęcie, zrozumienie i ofiary na cele misyjne.

                                                                                      KOLĘDNICY MISYJNI