STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Pilczy Żelichowskiej

PROŚBA O DOFINANSOWANIE

           Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania rozbudowy i wyposażenia naszej szkoły.

            W województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, położona jest mała wieś Pilcza Żelichowska, w której od 1913 roku prężnie działa Szkoła Podstawowa. Szkoła ta angażuje się w wiele projektów i zadań edukacyjnych i wychowawczych. Przed laty zaprojektowano i wykonano fundamenty sali gimnastycznej, niestety budowa została zaniechana przez Organ Prowadzący w związku z reformą oświaty i reorganizacją sieci szkół. Środki przeznaczone na budowę sali gimnastycznej zostały przekierowane na gimnazjum i na największą w gminie szkołę podstawową. Po obecnej reformie przywrócony został stopień organizacyjny sprzed 1999 roku i wzrosła liczba uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Nawet dzieci z innych obwodów wybierają naszą placówkę, pomimo, że mają możliwość edukacji w szkole w swojej wsi. 

          W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęto prace przy budowie łącznika oraz nowoczesnej sali gimnastycznej łukowej, która została oddana do użytku 9 maja 2023 r. W tym dniu miała miejsce również uroczystość nadania imienia Świętego Jana Pawła II naszej szkole.Pragniemy by nasza szkoła rozwijała się, a jej uczniowie mieli coraz lepsze warunki do nauki i realizacji swoich zainteresowań.

          Zwracamy się więc z prośbą do organizacji oraz osób prywatnych o rozważenie możliwości wsparcia naszych zamierzeń. Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc i liczymy na zrozumienie naszych potrzeb. W zamian za  wsparcie możemy zaoferować certyfikat z podziękowaniem, umieścić logo/nazwę Państwa instytucji, firmy na materiałach promocyjnych, zaproszeniach, dyplomach, certyfikatach oraz promować na stronie internetowej naszej szkoły.

Numer konta bankowego:58 9462 1026 2003 3001 8976 0001

          Wierzymy, że pomoc Państwa będzie wkładem w  rozwój i edukację następnych pokoleń, a każda kwota będzie  cegiełką w spełnieniu marzeń naszych uczniów.

Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Pilczy Żelichowskiej