Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w Pilczy Żelichowskiej

PROŚBA O DOFINANSOWANIE

           Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania/dotacji budowy Sali Gimnastycznej przy naszej szkole.

            W województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, położona jest mała wieś Pilcza Żelichowska, w której od 1913 roku prężnie działa Szkoła Podstawowa. Szkoła ta angażuje się w wiele projektów i zadań edukacyjnych i wychowawczych. Zaprojektowano i wykonano już fundamenty sali gimnastycznej, niestety budowa została zaniechana przez Organ Prowadzący w związku z reformą oświaty i reorganizacją sieci szkół. Środki przeznaczone na budowę sali gimnastycznej zostały przekierowane na gimnazjum i na największą w gminie szkołę podstawową. Po obecnej reformie przywrócony został stopień organizacyjny sprzed 1999 roku i wzrosła liczba uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Nawet dzieci z innych obwodów wybierają naszą placówkę, pomimo, że mają możliwość edukacji w szkole w swojej wsi. Istnieje wobec tego ponowna konieczność wybudowania sali gimnastycznej ze względu na zwiększoną ilość godzin wychowania fizycznego, ilości klas oraz ilości dzieci i młodzieży. Sala taka mogłaby być wykorzystywana nie tylko na potrzeby zajęć szkolnych. Mogłaby również być miejscem spotkań społeczności lokalnej czy być wykorzystywana na potrzeby środowiska lokalnego np. dla Ochotniczej Straży Pożarnej, czy Ludowych Zespołów Sportowych.

          W tym roku wspólnie z rodzicami, uczniami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności podjęliśmy decyzję o wznowieniu działań zmierzających do budowy sali gimnastycznej. W tym celu zostało powołane Stowarzyszenie. Uznaliśmy również, że pierwszym krokiem na tej drodze będzie nadanie naszej szkole imienia św. Jana Pawła II. Pragniemy by nasza szkoła się rozwijała, a jej uczniowie mieli coraz lepsze warunki do nauki i rozwijania pasji.

          Zwracamy się więc do Państwa i wielu innych organizacji oraz osób prywatnych o rozważenie możliwości wsparcia budowy sali gimnastycznej. Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc i liczymy na zrozumienie naszych potrzeb. W zamian za  wsparcie możemy zaoferować certyfikat z podziękowaniem, umieścić logo/nazwę Państwa instytucji, firmy na materiałach promocyjnych, zaproszeniach, dyplomach, certyfikatach oraz promować na stronie internetowej naszej szkoły.

Numer konta bankowego:58 9462 1026 2003 3001 8976 0001

          Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi realizację  naszej inicjatywy - budowy sali gimnastycznej i będzie ona wkładem w  rozwój i edukację następnych pokoleń, a każda kwota będzie  cegiełką w spełnieniu naszego celu.

Stowarzyszenie na rzecz Szkoły w  Pilczy Żelichowskiej