Rada Rodziców

Ewa Chmielowska - przewodnicząca

Agnieszka Boryczka - zastępca przewodniczącej

Joanna Cossu - skarbnik