RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II

w Pilczy Żelichowskiej w roku szkolnym 2023/2024

 

Ewa Chmielowska - przewodnicząca

Agnieszka Boryczka - zastępca przewodniczącej

Magdalena Owca - skarbnik