SKS

Nasza szkoła  w  2018 roku przystąpiła do  drugiej edycji ogólnopolskiego programu  upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – „Szkolny Klub Sportowy”. Program SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym. 
Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach. Oprócz zajęć przeprowadzanych na boiskach szkolnych organizowane są wyjazdy autokarowe na obiekty sportowe:
- Sala gimnastyczna ZSP w Brniu,
- Zespół boisk wielofunkcyjnych z bezpieczną nawierzchnią  przy ZSP w Brniu,
- „Orlik 3012” w Oleśnie,
- Boisko sportowe LZS w Oleśnie,
- Kryta pływalnia MGOSiR w Dąbrowie Tarnowskie,
- Obiekt sportowy "Orlik" - "Siemacha Spot" w Odporyszowie.
W ramach Programu SKS  na zajęciach   przeprowadzane są w każdym semestrze testy sprawnościowe. Uczestnicy programu sprawdzają swoje możliwości i wytrzymałość w trzech próbach sprawności fizycznej: bieg krótki (50m), bieg długi (600/800/1000m) oraz zwis na drążku na ugiętych ramionach. . Testy obejmują również pomiary somatyczne (wzrost, wagę). Wyniki przeprowadzanych testów służą do analizy poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci, a także do monitorowania postępów u podopiecznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia.