ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

W celu uzyskania certyfikatu Bezpieczna Szkoła -Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa szkolni koordynatorzy projektu opracowali plan  na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczących bezpieczeństwa. Plan zawiera priorytety podejmowanych działań, które będą realizowane w roku szkolnym 2018 – 2023. Omawia on działania w obszarze organizacyjnym, obszarze infrastruktury i obszarze technicznym. Zintegrowany Plan Działania jest propozycją otwartą i będzie uzupełniany nowymi pomysłami oraz przedsięwzięciami. O szczegółach projektu będziemy informować na bieżąco.

Plan przyjęto do realizacji na spotkaniu w dniu 31 stycznia 2018 roku.

W dniu 5 VI 2018 r. odbył się audyt, który miał pokazać czy w naszej szkole jest bezpiecznie.  Kontrolę przeprowadziły policjantki z Krakowa nadkom. Izabela Ciarka oraz sierż.szt. Beata Wcisło, które reprezentowały koordynatora projektu tj. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Panie przeprowadziły w pierwszej kolejności wizję lokalną w budynku i na terenie wokół szkoły, a następnie sprawdziły część formalną związaną  z projektem. Miejmy nadzieję, że szkoła wypadła dobrze, i że wkrótce będziemy mogli cieszyć się certyfikatem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "Szkoła promująca bezpieczeństwo". Wyniki audytu ogłoszone zostaną wkrótce na stronach KWP w Krakowie.

25 października 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka. W uroczystości uczestniczyli również Pani Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty, Zofia Pyla – Radna Powiatu Krakowskiego, dr inż. arch. Krzysztof  Kwiatkowski z Politechniki Krakowskiej Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Joanna Szypułka – reprezentująca  Europe Direct w Krakowie, przedstawiciele szkół oraz Policji województwa małopolskiego. Ponadto w gali wręczenia certyfikatów uczestniczyli komendanci Miejscy/Powiatowi oraz policyjni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Nasza szkoła znalazła się wśród wyróżnionych 15 szkół województwa małopolskiego, dlatego też miała okazję wziąć udział w tej uroczystości, która była również połączona z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Reprezentanci mieli okazję podziwiać talenty i osiągnięcia uczniów szkół małopolskich oraz pokazy Policji m. in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie.  Mogli też zwiedzić z przewodnikiem ekspozycje samolotów. Cieszymy się, że małopolska policja doceniła naszą szkołę, i że zaliczamy się do bezpiecznych placówek.