Zintegrowana polityka bezpieczeństwa

zpb.jpg

W celu uzyskania certyfikatu Bezpieczna Szkoła -Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa szkolni koordynatorzy projektu opracowali plan  na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczących bezpieczeństwa. Plan zawiera priorytety podejmowanych działań, które będą realizowane w roku szkolnym 2018 – 2023. Omawia on działania w obszarze organizacyjnym, obszarze infrastruktury i obszarze technicznym. Zintegrowany Plan Działania jest propozycją otwartą i będzie uzupełniany nowymi pomysłami oraz przedsięwzięciami. O szczegółach projektu będziemy informować na bieżąco.

Plan przyjęto do realizacji na spotkaniu w dniu 31 stycznia 2018 roku.