kalendarium

 

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE, DNI WOLNE, TERMINY ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

1. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 04.10.2019
2. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019
3. Wszystkich Świętych 1.11.2019
4. Święto Niepodległości 11.11.2019
5. Zabawa andrzejkowa 29.11.2019
6. Mikołajki 06.12.2019
7. Jasełka, wigilia szkolna 20.12.2019
8. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.-31.12.2019
9. Nowy Rok 01.01.2020
10. Trzech Króli 06.01.2020
11. Ferie zimowe 27.01.2020-9.02.2020
12. Walentynki 14.02.2020
13. Rekolekcje wielkopostne
14. Odpust parafialny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 19.03.2020
15. Egzamin ósmoklasisty - język polski 21.04.2020
16. Egzamin ósmoklasisty - część matematyczna
22.04.2020
17. Egzamin ósmoklasisty -  język obcy nowożytny
23.04.2020
18. Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020-14.04.2020
19. Święto Pracy  01.05.2020
20. Święto Flagi -  czwartek– dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2020
21. Święto Konstytucji 3 Maja  03.05.2020
22. Dzień matki 26.05.2020
23. Boże Ciało 11.06.2020
24. Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020
25. Ferie letnie 29.06.-31.08.2020

 KLASYFIKACJA

1. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze   do 20.12.2019
2. Termin wystawienia ocen za I półrocze 2019/2020  do 24.01.2020
3. Klasyfikacja za I półrocze  do 24.01.2020
4. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  do 15.05.2020
5. Termin wystawienia ocen rocznych   do 25.06.2020
6. Klasyfikacja  roczna  do 25.06.2020

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

1. Część humanistyczna – PONIEDZIAŁEK 21.04.2020
2. Część matematyczno – WTOREK 22.04.2020
3. Część z języka obcego – ŚRODA 23.04.2020
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
1. Środa– dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2. Piątek– dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3. Wtorek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4. Czwartek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia!