kalendarium

 

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

1. Światoy Dzień Jabłka 28.09.2022r.
2. Dyskoteka integracyjna 22.09.2022r.
3. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 7.10.2022r.
4. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022r.
5. Wszystkich Świętych 1.11.2022r.
6. Święto Niepodległości 11.11.2022r.
7. Zabawa andrzejkowa 24.11.2022r.
8. Mikołajki 06.12.2022r.
9. Jasełka, wigilia szkolna 22.12.2022r.
10. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.-31.12.2022r.
11. Nowy Rok 01.01.2023r.
12. Zabawa karnawałowa 01.01.2023r.
13. Trzech Króli 06.01.2023r.
14. Ferie zimowe 30.01.2023r.-12.02.2023r.
15. Walentynki 14.02.2023r.
16. Rekolekcje wielkopostne
17. Odpust parafialny 19.03.2023r.
18. Egzamin ósmoklasisty - język polski 23.05.2023r.
19. Egzamin ósmoklasisty - część matematyczna
24.05.2023r.
20. Egzamin ósmoklasisty -  język obcy nowożytny
25.05.2023r.
21. Wiosenna przerwa świąteczna 06.04.2023r.-11.04.2023r.
22. Święto Pracy  01.05.2023r.
23. Święto Flagi 
02.05.2023r.
24. Święto Konstytucji 3 Maja  03.05.2023r.
25. Dzień matki 26.05.2023r.
26. Boże Ciało 08.06.2023r.
27. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023r.
28. Ferie letnie 24.06.-31.08.2023r.
29. Ogłoszenie wyników egzaminu 03.07.2023r.
30. Rozdanie uczniom zaświdczeń z egzaminu po klasie VIII 06.07.2023r.

 KLASYFIKACJA

1. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze 
2. Termin wystawienia ocen za I półrocze 2022/2023
3. Klasyfikacja za I półrocze
4. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
5. Termin wystawienia ocen rocznych 
6. Klasyfikacja  roczna

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

1. Część humanistyczna – WTOREK 23.05.2023r.
2. Część matematyczno – ŚRODA 24.05.2023r.
3. Część z języka obcego – CZWARTEK 25.05.2023r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ   DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 

1. Poniedziałek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31.10.2022r.
2. Wtorek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2023r.
3. Czwartek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 04.05.2023r.
4. Piątek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 05.05.2023r.
5. Wtorek - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy 0-VII) 23.05.2023r.
6. Środa - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy 0-VII) 24.05.2023r.
7. Czwartek - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy 0-VII) 25.05.2023r.
8. Piątek - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 09.06.2023r.

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia!