KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

Kalendarz na rok szkolny 2023/2024

1. Światoy Dzień Jabłka 28.09.2023 r.
2. Dyskoteka integracyjna  
3. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
4. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2023 r.
5. Wszystkich Świętych 1.11.2023 r.
6. Święto Niepodległości 11.11.2023 r.
7. Zabawa andrzejkowa
8. Mikołajki 6.12.2023 r.
9. Jasełka, wigilia szkolna 22.12.2023 r.
10. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.-31.12.2023 r.
11. Nowy Rok 1.01.2024 r.
12. Zabawa karnawałowa
13. Trzech Króli 6.01.2024 r.
14. Ferie zimowe 12-25.02.2024 r.
15. Walentynki 14.02.2024 r.
16. Rekolekcje wielkopostne
17. Odpust parafialny 19.03.2024 r.
18. Egzamin ósmoklasisty - język polski 23.05.2024 r.
19. Egzamin ósmoklasisty - część matematyczna
24.05.2024 r.
20. Egzamin ósmoklasisty -  język obcy nowożytny
25.05.2024 r.
21. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03-2.04.2024r.
22. Święto Pracy  1.05.2024 r.
23. Święto Flagi 
2.05.2024 r.
24. Święto Konstytucji 3 Maja  3.05.2024 r.
25. Święto patrona szkoły 9.05.2024 r.
26. Boże Ciało 30.05.2024 r.
27. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024 r.
28. Ferie letnie 22.06.-31.08.2024 r.
29. Ogłoszenie wyników egzaminu
30. Rozdanie uczniom zaświdczeń z egzaminu po klasie VIII

 KLASYFIKACJA

1. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze 
2. Termin wystawienia ocen za I półrocze 2022/2023
3. Klasyfikacja za I półrocze
4. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
5. Termin wystawienia ocen rocznych 
6. Klasyfikacja  roczna

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

1. Część humanistyczna – WTOREK
2. Część matematyczno – ŚRODA
3. Część z języka obcego – CZWARTEK

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ   DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 

1. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
4. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
5. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy 0-VII)
6. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy 0-VII)  
7. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klasy 0-VII)  
8. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia!