kalendarium

 

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE, DNI WOLNE, TERMINY ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

1. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 28.08.2018
2. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2018
3. Środa– dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31.10.2018
4. Wszystkich Świętych 1.11.2018
5. Piątek– dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2.11.2018
6. Święto Niepodległości 11.11.2018
7. Zabawa andrzejkowa 29.11.2018
8. Mikołajki 06.12.2018
9. Jasełka, wigilia szkolna 21.12.2018
10. Zimowa przerwa świąteczna 24.12.-31.12.2018
11. Nowy Rok 01.01.2019
12. Trzech Króli 06.01.2019
13. Ferie zimowe 14.01.2019-27.01.2019
14. Walentynki 14.02.2019
15. Rekolekcje wielkopostne 15,16,18.03.2019
16. Odpust parafialny - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 19.03.2019
17. Egzamin ósmoklasisty - język polski 15.04.2019
18. Egzamin ósmoklasisty - część matematyczna
16.04.2019
19. Egzamin ósmoklasisty -  język obcy nowożytny
17.04.2019
20 Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019-23.04.2019
21. Święto Pracy  01.05.2019
22. Święto Flagi -  czwartek– dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2019
23. Święto Konstytucji 3 Maja  03.05.2019
24. Dzień matki 26.05.2019
25. Boże Ciało 20.06.2019
26. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019
27. Ferie letnie 22.06.-31.08.2019

 KLASYFIKACJA

1. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze   do 4.12.2018
2. Termin wystawienia ocen za I półrocze 2016/2017  do 4.01.2019
3. Klasyfikacja za I półrocze  do 4.01.2019
4. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  do 14.05.2019
5. Termin wystawienia ocen rocznych   do 14.06.2019
6. Klasyfikacja  roczna  do 14.06.2019

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

1. Część humanistyczna – PONIEDZIAŁEK 15.04.2019
2. Część matematyczno – WTOREK 16.04.2019
3. Część z języka obcego – ŚRODA 17.04.2019
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
1. Środa– dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31.10.2018
2. Piątek– dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.11.2018
3. Wtorek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 19.03.2018
4. Czwartek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2018

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia!