Aktualności

22 października w naszej szkole odbył się dzień marchewki. Dzieci z klas 0-3 w doskonałych nastrojach świętowały, jednocześnie próbując smakołyków przygotowanych z okazji tego święta przez rodziców. Ponadto tego dnia uczniowie na lekcjach poznawali zasady zdrowego odżywiania.

07.10.2020 r. odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 5, którym przeniesiono egzamin z czerwca z uwagi na nauczanie zdalne w związku z pandemią koronawirusa. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego. Egzamin teoretyczny sprawdzał wiadomości z zakresu znaków drogowych, manewrów na drodze, typowych sytuacji drogowych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wszyscy uczniowie z pozytywnym wynikiem przebrnęli przez pierwszy etap egzaminu.

W egzaminie praktycznym uczniowie musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego na specjalnie przygotowanym placu manewrowym z wyznaczoną trasą przejazdu. Praktyczny egzamin zaliczyli wszyscy zdający.

Gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach publicznych, życzymy bezpiecznej i miłej jazdy na rowerze!