Aktualności

21 listopada 2022 r. uczniowie naszej szkoły rywalizowali w ramach „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkolnego Związku Sportowego” w „Gminnych Zawodach w Indywidualnym i Drużynowym Tenisie Stołowym” . Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Oleśnie. Turniej przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: „Igrzyska Dzieci” i „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”. Naszą szkołę reprezentowało 20 uczniów, zdobywając pamiątkowe dyplomy – miejsca I- VI i medale – miejsca I - III. 12 naszych reprezentantów uzyskało awans do turnieju powiatowego. Gratulujemy. Życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji. Dziękujemy gospodarzowi zawodów za organizację, dyplomy i medale.

 

 


„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - Janusz Korczak

Dziś jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, tego dnia w szczególny sposób uwaga wszystkich jest kierowana na dzieci i na ich prawa. 20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka, którą Polska ratyfikowała konwencją 7 czerwca 1991r.

Janusz Korczak, a właściwie Henryk Goldszmidt, całe swoje życie poświęcił na rzecz pracy
z dziećmi. Na początku XX wieku poprzez swoje praktyki pedagogiczne manifestował potrzebę zastosowania nowego podejścia do dzieci i dzieciństwa – „miał zaufanie i wiarę w dziecko, które postrzegał jako esencję ludzkości i nadzieję dla niej.” W utworze „Prawo dziecka do szacunku” Janusz Korczak pisał:

Są jakby dwa życia: jedno poważne, szanowane, drugie pobłażliwie tolerowane, mniej warte. Mówimy: przyszły człowiek, przyszły obywatel. Że będą, że później zaczną naprawdę, że na serio dopiero w przyszłości. Pozwalamy łaskawie plątać się obok, ale wygodniej bez nich.

Nie. Przecież były i będą. Nie zaskoczyły nas niespodzianie i na czas krótki.

Dzieci – nie przelotnie spotkany znajomek, którego można minąć w pośpiechu, którego zbyć łatwo uśmiechem i pozdrowieniem.

Dzieci stanowią dużą odsetkę ludzkości, ludności, narodu, mieszkańców, współobywateli – stali towarzysze.

Były, będą i są.”

70 lat, przed przyjęciem Konwencji Praw Dziecka, Korczak wzywał do szacunku dla dzieci, ich przyrodzonej godności jako istot ludzkich, lecz także dla ich wyjątkowości, zdolności
i umiejętności. Dla niego dziecko było istotą ludzką w pełnym tego słowa znaczeniu. Janusz Korczak uważał, że „w dziedzinie twórczości przewyższa nas siłą przez brak ograniczeń i ram. W dziedzinie intelektu co najmniej nam dorównywa, tylko mu brak doświadczenia. Dlatego tak często dojrzały bywa dzieckiem, a ono dojrzałym człowiekiem. Cała reszta różnicy to fakt, iż dziecko nie zarobkuje, a będąc na utrzymaniu dorosłych zmuszone jest nam ulegać”.

Dziś UNICEF informuje, że w tym roku celebracji tego ważnego dnia towarzyszy ważny przekaz, który dotyczy przeciwdziałaniu dyskryminacji, zwraca uwagę na kwestie tolerancji
i różnorodności. Organizacja UNICEF promuje wartości dotyczące każdego dziecka na całym świecie.

W związku z powyższym w naszej szkole odbył się apel okolicznościowy, podczas którego samorząd naszej szkoły przedstawił przygotowaną wcześniej przez siebie prezentację multimedialną dotyczącą praw dziecka. Podczas tego apelu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem ,,Prawa dziecka widziane moimi oczami". Wydarzenie to w naszej szkole zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego Panią Anetę Zych.

17 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia, który od 1991r. w Polsce jest obchodzony w  trzeci czwartek listopada. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki palenia tytoniu w życiu człowieka. W naszej szkole z tej okazji został zorganizowany apel okolicznościowy podczas którego została przedstawiona prezentacja dotycząca negatywnych skutków palenia tytoniu.