Umiem pływać

W ramach programu "Umiem pływać" w roku szkolnym 2017/2018 szkoła organizuje wyjazdy na basen do Dąbrowy Tarnowskiej. Dowóz, wstęp na basen, nauka pływania dla uczniów klas I-III jest oczywiście bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, podpisana zgoda przez rodziców/prawnych opiekunów.

Wyposażenie dziecka: strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik.

plywanie.gif