Aktualności

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej

W związku  z tragicznym wypadkiem w jednej ze szkół w Warszawie oraz pojawiającymi się co pewien czas nowymi zagrożeniami z udziałem dzieci i młodzieży, informujemy, że każda zmiana w zachowaniu dziecka, pojawienie się niepokojących  objawów np. zwiększona ilość wulgarnych słów,  podejrzenie o kontakt
 z niedozwolonymi substancjami czy inne budzące obawy  zachowania, np. agresja, opryskliwość czy niekulturalne zachowanie, mogą świadczyć o kontaktach dziecka z nieodpowiednim towarzystwem.

Informujemy również,  że na terenie szkoły są opracowane procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji  problemowych  z zachowaniem uczniów:

 1. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.
 1. Procedura postępowania w przypadku ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgaryzmy, głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi i polecenia nauczycieli).
 2. Procedura postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
 3. Procedura        postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.
 4. Procedura powiadamiania rodziców lub opiekunów prawnych uczniów trudnych sytuacjach.
 5. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
 6. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy.
 7. Procedury postępowania nauczycieli wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 8. Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia-ofiary czynu karalnego lub przestępstwa.
 9. Procedura pomocy uczniowi - ofierze przemocy rodzinnej.
 10. Procedury usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole, postępowanie w przypadku wagarów.
 11. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego.
 12. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci młodzieży demoralizacją
  i przestępczością.
 13. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły.

Powyższe procedury znajdują się na stronie internetowej szkoły i są dostępne w sekretariacie. W przypadku zaistnienia podejrzenia lub zaobserwowaniu u swojego dziecka zmian w jego zachowaniu, trudności w nawiązaniu dialogu czy niepokojących postaw i poglądów, należy zgłosić się do szkoły i wspólnie z wychowawcą i dyrektorem udzielić pomocy dziecku oraz   dążyć do rozwiązania sytuacji problemowej.

Istnieje również możliwość z korzystania z pomocy odpowiednich służb:

Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 800 060 800

Pomocy można szukać również w PUNKCIE  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (14) 641-02-05

Szkoła jest chętna do współpracy z Rodzicami i gotowa służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Prosimy również o zapoznanie się w/w procedurami.

Procedury bezpieczeństwa do pobrania pod linkiem procedury bezpieczeństwa

W dniu 23.05.2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Oleśnie. Gabriela Łoś, uczennica klasy VI, zajęła 5 miejsce. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

21 V 2019 r. uczniowie naszej szkoły uroczystym apelem upamiętniającym Papieża Polaka rozpoczęli inaugurację obchodów 100-lecia urodzin Jana Pawła II. Przypomnieli  nam chwile wzruszeń jakich doznawaliśmy w kontaktach z Ojcem Świętym. ,,Przeszli” po ścieżkach historii całego pontyfikatu, aby na koniec ogłosić nam radosną nowinę, Papież Jan Paweł II – Świętym. Dla nas dorosłych to wyczekiwana chwila, dla młodego pokolenia potwierdzenie, że rzeczywiście był to Ktoś zupełnie wyjątkowy. Pontyfikat Jana Pawła II trwał od 16.10.1978 r. do 02.04. 2005 r., był jednym z najdłuższych w historii papiestwa. Przez znawców Kościoła Jan Paweł II nazywany był Papieżem Rodziny. Kochał dzieci i młodzież, mówił do nich ,,Wy jesteście przyszłością świata… światłością… solą tej ziemi". Na apelu nie zabrakło myśli i przesłań Jana Pawła II skierowanych do dzieci i młodzieży. Uczniowie z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem recytowali Jego utwory poetyckie. Program wzbogacony został także wzruszającą prezentacją multimedialną ukazującą zdjęcia związane z Osobą Jana Pawła II.  Uroczystość ta była zarówno hołdem oddanym przez uczniów naszej szkoły największemu Polakowi wszechczasów – Świętemu Janowi Pawłowi II,  jak też podziękowaniem za jego pontyfikat, będący niepowtarzalnym darem dla każdego z nas. Uroczysta akademia poświęcona była Papieżowi Polakowi, bowiem nasza szkoła dąży do nadania imienia Św. Jana Pawła II. Pragniemy by nasza szkoła się rozwijała, a jej uczniowie mieli wyjątkowe wzorce do naśladowania.