Aktualności

Zarządzenie Nr 11/2018/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pilczy Żelichowskiej

z dnia 11 lutego 2019r.

w sprawie terminów  rekrutacji do klasy pierwszej oraz do Oddziału Przedszkolnego  Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 • §1.

W celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego 
 oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej  w roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące terminy rekrutacji:

 1. 1. Oddział Przedszkolny w SP Pilcza Żelichowska od11 lutego 2019r.do 15 marca 2019r.
 2. 2. KlasaI Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej od 11 lutego 2019r. do 15 marca 2019 r. 
 • §2.

Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 11.02.2019 r.

                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                       mgr Benedykt Owierczuk

 

Szczegółowe regulaminy rekrutacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się w sekretariacie szkoły oraz w Oddziale Zerowym:

  1. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej na rok szkolny 2019/2020,
  2. Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przeszklonego w Szkole Podstawowej w  Pilczy Żelichowskiej na rok szkolny 2019/2020,
 1. Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilczy Żelichowskiej na rok szkolny 2019/2020,
 2. Karta zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w szkole podstawowej w Pilczy Żelichowskiej na rok szkolny 2019/2020,
 3. Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

góra grosza.jpg

Nasza szkoła przyłączyła się do 19 edycji akcji Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji  jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem  jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi       i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Po zakończeniu akcji, przeliczeniu    i wypełnieniu odpowiednich dokumentów monety spakowano zgodnie z instrukcją i przesłano do organizatora. Zebrano 59.56 zł.

Akcję nadzorował Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

wpłata.jpg

prośba1.jpg