Start

Szanowni Rodzice, Uczniowie

Zgodnie z zapisami rozporządzeń, wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej

od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w systemie zdalnym. Zasady komunikacji ustalają poszczególni nauczyciele. Frekwencja oraz postępy w nauce podlegają monitorowaniu i ocenianiu. W przypadku braku współpracy nauczyciel informuje wychowawcę, a wychowawca kontaktuje się z rodzicem. O wszelkich zmianach Dyrektor Szkoły informuje umieszczając komunikat na stronie szkoły. Bardzo proszę rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość. Wiem, że wkładacie Państwo wiele trudu w wychowanie i nauczanie swoich dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę o współpracę i wsparcie. Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i zrozumienia.

Dyrektor Szkoły