Start

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

06.03.2018 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela KRUS, który przeprowadził z uczniami pogadankę na temat zagrożeń, jakie mogą napotkać dzieci podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie obejrzeli też przygotowany dla nich film, przedstawiający rożne sytuacje niebezpieczne dla dzieci mieszkających na wsi. Na zakończenie spotkania przedstawiciel KRUS ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły na temat bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rolnych. 

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów.
Na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o przebiegu konkursu. 

                                                                                      Samorząd Uczniowski.