Start

Dbając o bezpieczeństwo  uczniów 29 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację dyrektorowi szkoły, z którego wynikło, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. 

Po przeprowadzonej kontroli budynku dyrektor szkoły odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale strażaka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.