Galeria rok szkolny 2016/2017

W dniu 9.11.2016 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość miała na celu przypomnienie uczniom o ważnej dacie w historii naszego kraju oraz rozbudzać postawy patriotyczne. Pod koniec XVIII wieku Polska utraciła niepodległość. Rosja, Prusy, Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju podzielili ziemie Polski pomiędzy siebie. Polska przez 123 lata była pod zaborami. W ciągu tych dziesięcioleci naród niejednokrotnie chwytał za broń przeciwko zaborcom. Te zrywy nazywane są powstaniami narodowowyzwoleńczymi: Powstanie Listopadowe - 1830 r. Powstanie Styczniowe – 1863 r. Wielu sławnych ludzi, musiało opuścić Polskę. Jednak na obczyźnie dokonywali wielkich rzeczy z myślą o Ojczyźnie, wiedzieli, że naród przetrwa.
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc nieuchronną klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną, tworząc zręby przyszłego państwa. Powstało kilka ośrodków władzy, które wymagały zjednoczenia. Dokonał tego Józef Piłsudski, który 11 listopada 1918 r. przejął władzę nad wojskiem. Polska odzyskała niepodległość.

Samorząd Szkolny.